Medlemsvillkor

Medlemsvillkor

Em home Club 2023

Med varje medlemskap kommer medlemsvillkor. Det här är en sammanställning av våra villkor för att skapa en profil hos Em home och därmed bli medlem i Em home Club.
Är det något i villkoren som du undrar över så tveka inte att ställa dina frågor till din Em home-butik eller via e-post till info@emhome.se

Syftet med Em home Club är att skapa mervärde för dig som medlem i form av medlemsförmåner som t ex att kunna få erbjudanden och för att få personliga anpassningar av din upplevelse av Em home.

1. Medlemskapet
För att skapa en profil hos Em Home och därmed bli medlem i Em home Club måste du ha fyllt 18 år. Du kan inte heller registrera företag eller andra juridiska personer.
För att kunna hantera ditt medlemskap behöver vi ditt namn, e-postadress, mobilnummer och ditt personnummer. Varför vi behöver dessa uppgifter och hur vi behandlar dina personuppgifter redovisas i vår integritetspolicy på emhome.se. Genom att du verifierar att din e-postadress är riktig, godkänner du således dessa villkor och intygar att de uppgifter som du lämnat om dig själv är riktiga.

Ansökan om medlemskap hanteras i någon av våra butiker eller på emhome.se. Medlemskapet är kostnadsfritt och är giltigt i samtliga Em home butiker. Medlemskapet och dess förmåner är personliga och får inte överlåtas till någon annan och medlemsförmånerna gäller enbart för inköp till eget hushåll.

För att kunna bli medlem måste du vara folkbokförd i Sverige. Personer med skyddad identitet kan inte vara medlemmar i Em home Club, då administration av personuppgifter är en förutsättning för hanteringen av medlemsregistret.


2. Förmåner och erbjudanden
Em home förbehåller sig rätten att inom ramen för medlemskapet ge medlemmar olika förmåner och kommunikation. Olika förmåner kan till exempel ges enbart till medlemmar på en viss medlemsnivå, med visst inköpsmönster, viss inköpsvolym eller som bor inom ett visst geografiskt område. Vidare kan exempelvis erbjudanden vara begränsade i tid samt vara förenade med specifika villkor.


3. Visa att du tillhör Em home club
För att ta del av alla förmåner som medlem bör varje köp du gör registreras på ditt Em home Club-konto. Vid köp i butik behöver du uppge ditt personnummer i samband med köpet.


4. Utskick via e-post, post och SMS
Som medlem i Em home Club får du tillgång till erbjudanden som endast lämnas till Em home Club-medlemmarna. Erbjudandena kan skickas till dig via e-post, post eller SMS. Erbjudandena kan vara gemensamma – det vill säga att samma erbjudanden lämnas till alla Em home Club-medlemmar – eller specifikt anpassade för dig baserat på dina personliga inköp och köpmönster.

Om du önskar att inte få fler utskick har du möjlighet att avregistrera dig från utskick genom att klicka på den länk som finns i varje e-post eller SMS. Du har också möjlighet att administrera dina val på ”Mina Sidor” eller genom att kontakta oss via e-post på info@emhome.se

I vissa fall kan erbjudandena avse varor eller tjänster som tillhandahålls av våra samarbetspartners. Det är dock alltid Em home som är avsändare till erbjudandet och vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till samarbetspartners för att dessa ska kunna använda dem i marknadsföringssyfte. Du har alltid rätt att, enligt gällande dataskyddslagstiftning, invända mot profilering och/eller mot direkt marknadsföring. Läs mer om detta i vår integritetspolicy på emhome.se.

5. Medlemskapets upphörande
Du har alltid rätt att säga upp ditt medlemskap med en 1 månads uppsägningstid genom ”Mina Sidor” på emhome.se eller genom att meddela oss via e-post.
Ditt medlemskap upphör automatiskt att gälla så snart vi får kännedom om att du avlidit, vid folkbokföringsadress i annat land än Sverige eller om du får skyddad identitet.


Vi förbehåller oss därutöver rätten att avsluta ditt medlemskap i Em home Club vid skälig misstanke om otillåten användning eller missbruk av medlemskapet eller vid brott mot medlemsvillkoren. Medlemskapet upphör även per automatik om ingen aktivitet gjorts på medlemskontot under de senaste trettiosex månaderna. Med aktivitet avses t.ex. att ett köp registreras på ditt Em home-konto.
När ditt medlemskap upphör förfaller eventuella innestående förmåner.

6. Ändring av villkor
För att kunna hålla oss uppdaterade mot gällande lagar och regler så behöver vi kunna ändra dessa villkor med kort varsel. Villkorsändringen träder i kraft 1 månad efter att vi informerat om ändringen på emhome.se eller via någon av våra kontaktkanaler, alternativt om du tidigare godkänt villkoren. Varje ändring av vikt meddelas via e-post.
Den senaste versionen av villkoren finns alltid på emhome.se.

7. Kontakt
Vill du ha mer information eller ändra dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss på adressen nedan. Märk kuvertet med ”Em home Club”.
Du kan även ringa eller skicka e-post till nummer och adress enligt nedan.


Em Home Möbler AB
Meteorologvägen 10
555 93 JÖNKÖPING


Tele: 010-499 25 00
E-post: info@emhome.se


Dessa medlemsvillkor gäller från och med 1 maj 2023 och tillsvidare och ersätter samtliga tidigare medlemsvillkor.

Filter
Sort
display