Personuppgifter & cookies

Intergritetspolicy

Innehållsförteckning

 1. Bakgrund
 2. Definitioner
 3. Personuppgiftsansvariga
 4. Sammanställning över Behandlingen av dina Personuppgifter
 5. Varför Behandlar vi dina Personuppgifter?
 6. Vilka Personuppgifter Behandlas och enligt vilken laglig grund?
 7. Hur länge sparas dina Personuppgifter?
 8. Cookies
 9. Dina rättigheter 
 10. Samtycke till Behandling av Personuppgifter
 11. Till vilka överför vi dina Personuppgifter?
 12. Hur skyddar vi dina Personuppgifter?
 13. Tillsyn och efterlevnad
 14. Övrigt
 15. Ändring av Integritetspolicyn
 16. Hur kommer du i kontakt med oss?

1. Bakgrund
Denna policy (”Integritetspolicy”) har utformats för att medvetandegöra dig om att Em home värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, ändamålsenligt och säkert sätt. Integritetspolicyn beskriver hur Em home behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar om dataskydd (”Dataskyddsreglerna”). 

Integritetspolicyn gäller (i) då Em home tillhandahåller varor och tjänster till dig vid köp och beställning i någon av våra butiker eller på vår webbplats www.emhome.se (”Emhome.se”), (ii) vid övrig kontakt med oss i någon av våra butiker, via emhome.se, e-post eller telefon och (iii) då du blir medlem i Em homes kundklubb (”Kundklubben”).

Utöver denna Integritetspolicy gäller våra köpvillkor för köp och beställningar på emhome.se och våra medlemsvillkor för medlemmar i Kundklubben.

2. Definitioner
I denna Integritetspolicy avser begreppet ”personuppgift” information som kan hänföras till en identifierad eller en identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, personnummer, födelsedatum, betalkortsnummer, e-postadress och telefonnummer (”Personuppgifter”). I denna Integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina Personuppgifter. Med begreppet ”behandling” avses exempelvis att vi registrerar, lagrar, skickar och på andra sätt använder dina Personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy (”Behandling”). 

3. Personuppgiftsansvariga
Em home, som drivs av EM Home Möbler AB, org. nr 559410–1270, med adress Meteorologvägen 10, 555 93 Jönköping genom www.emhome.se, och de fysiska butikerna inom affärskedjan Em home samarbetar kring försäljning och marknadsföring under varumärket EM HOME. EM Home Möbler AB och den enskilda Em home-butik (tillsammans ”Em home” ”vi”) hos vilken du kan ha registrerat dina Personuppgifter Behandlar i detta syfte dina Personuppgifter och är gemensamt personuppgiftsansvariga för Behandlingen. 

Sammanställning över Behandlingen av dina Personuppgifter
Nedan följer en sammanställning över den Behandling av Personuppgifter vi utför. Vi beskriver även Behandlingen utförligt i punkt 5, 6 och 7 i denna Integritetspolicy.

Så länge vi är skyldig att spara uppgifterna enligt lag. 

Ändamål

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

För att kunna tillhandahålla försäljning och leverans av varor och tjänster i någon av våra butiker eller på emhome.se

 • Kontaktuppgifter
 • Personnummer
 • Betalningsuppgifter
 • IP-adress, sök och klickhistorik samt order- och köphistorik 

Fullgörande av avtal om köp.

24 månader efter att kundförhållandet upphört. 

För att kunna marknadsföra Em home och erbjuda dig rabatter och förmånliga erbjudanden.

 • Kontaktuppgifter
 • Personnummer

Berättigat intresse.

24 månader efter att kundförhållandet upphört. 

För att administrera ditt konto i Kundklubben, kommunicera med dig och skicka anpassade erbjudanden till dig.

 • Kontaktuppgifter
 • Personnummer
 • Medlemsuppgifter
 • IP-adress, sök och klickhistorik samt order- och köphistorik

Samtycke.


Fullgörande av avtal om medlemskap i Kundklubben.

Så länge du är medlem i Kundklubben, eller till dess att du återkallar ditt samtycke. 

För att tillhandahålla kundtjänst och service.

 • Kontaktuppgifter
 • Uppgifter om köp och eventuellt klagomål

Berättigat intresse.

24 månader efter att ditt ärende är avslutat.

För att efterleva lagkrav, såsom bokföringslagen eller penningtvättslagen.

 • Kontaktuppgifter
 • Personnummer
 • Betalningshistorik
 • Korrespondens
 • Uppgifter om köp och eventuellt klagomål

Rättslig förpliktelse.

Så länge vi är skyldig att spara uppgifterna enligt lag. 

För att kunna bjuda in och administrera tävlingar och andra event. 

 • Kontaktuppgifter

Berättigat intresse.

Tills dess tävling/event är avslutat och samtlig administration är avslutad.

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra produkter och tjänster och för att kunna möta marknadens krav och erbjuda dig som kund en bättre upplevelse av Em home och Emhome.se. 

 • Kontaktuppgifter
 • Personnummer
 • Medlemsuppgifter
 • IP-adress, sök och klickhistorik samt order- och köphistorik

Berättigat intresse.

Så länge det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål för vilka uppgifterna samlades in.


5. Varför Behandlar vi dina Personuppgifter? 

Em home Behandlar dina Personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen sker Behandlingen i syfte att: 

 • Tillhandahålla varor och tjänster och i övrigt uppfylla det köpeavtal som ingåtts med dig i samband med köp eller beställning;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, t.ex. när du kontaktar vår kundtjänst via e-post eller telefon;
 • Lämna information och rikta marknadsföring per post, e-post och sms avseende våra varor och tjänster;
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; och
 • Följa tillämplig lagstiftning.

För dig som är medlem i Kundklubben Behandlar Em home, utöver vad som angivits ovan, dina Personuppgifter även i syfte att:

 • Administrera ditt konto; 
 • Tillhandahålla specialerbjudanden; och
 • Möjliggöra kommunikation och tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig samt inbjudningar till event vi tror att du skulle vilja gå på - allt via post, e-post och sms.  

Vi samlar endast in de Personuppgifter som är nödvändiga för de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vilka Personuppgifter vi samlar in om dig beror bland annat på vilken eller vilka av våra varor eller tjänster du efterfrågat, beställt eller köpt.

Utöver de Personuppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in vid genomförande av köp eller beställning, kan vi också komma att samla in Personuppgifter från tredje part. Sådana Personuppgifter skyddar vi på det sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy. Dessa tredje parter varierar från tid till annan men inkluderar bland annat leverantörer av adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adress till dig, och kreditvärderingsinstitut eller banker varifrån vi får uppgifter om kreditvärdighet.

När du blir ombedd att lämna Personuppgifter, t.ex. vid ett köp, kan du välja att inte göra detta. För det fall du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en viss produkt eller tjänst, kan det leda till att du inte kommer att kunna genomföra ditt köp eller din beställning. Vidare samlar vi in Personuppgifter genom att använda cookies (små textfiler som sparas på din enhet) på emhome.se. Det gör vi för att vår webbsida och våra onlinetjänster ska fungera så bra som möjligt och ge dig en bra kundupplevelse. Läs mer om hur vi använder cookies i punkt 8. 

6. Vilka Personuppgifter Behandlas och enligt vilken laglig grund?

VID KÖP OCH BESTÄLLNINGAR

De Personuppgifter vi Behandlar vid genomförande av ett köp eller beställning på emhome.se eller i någon av våra fysiska butiker är:

  1. För- och efternamn;
  2. Faktura- och leveransadress;
  3. Telefonnummer;
  4. E-postadress;
  5. Personnummer;
  6. Betalningsuppgifter; 
  7. Köphistorik
  8. IP-adress och information om din användning av emhome.se, till exempel vilka varor och/eller tjänster du har intresserat dig för, sök- och klickhistorik samt din orderhistorik och köpmönster.

Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att Em home ska kunna tillhandahålla försäljning och leverans av produkter och tjänster och därmed fullgöra köpeavtalet med dig.

Personuppgifterna kan även användas vid efterkommande merförsäljning genom att vi tillhandahåller dig erbjudanden om förmåner såsom rabatter, generella och personliga erbjudanden, inbjudan till event, gåvor eller annan direktmarknadsföring som vi bedömer att du kan vara intresserad av och som är förmånliga för dig. Denna Behandling baserar vi på vårt berättigade affärsintresse av att kunna erbjuda dig som tidigare kund förmånliga erbjudanden och en bättre kund- och köpupplevelse. Vid denna bedömning har vi genomfört en intresseavvägning där vi bland annat beaktat att Behandlingen inte berör några känsliga Personuppgifter och att vi har ett tydligt affärsmässigt intresse av att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig som kund på ett effektivt sätt. 

FÖR KUNDKLUBBEN
De Personuppgifter vi Behandlar då du blir medlem i Kundklubben är:

  1. För- och efternamn;
  2. Faktura- och leveransadress;
  3. Telefonnummer;
  4. E-postadress;
  5. Personnummer;
  6. Medlemsnummer; 
  7. Vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till; och
  8. IP-adress och information om din användning av emhome.se, till exempel vilka varor och/eller tjänster du har visat intresse för, samt din order- och köphistorik och köpmönster.

Behandlingen av Personuppgifterna sker med ditt samtycke eller för att Behandlingen är nödvändig för att Em home ska kunna administrera ditt medlemskap och fullfölja avtalet om medlemskap i Kundklubben med dig.  

Em homes Behandling av ditt personnummer sker för att Em home på ett korrekt sätt ska kunna hålla dina Personuppgifter uppdaterade. Har du inte själv tillhandahållit ditt personnummer till Em home kan Em home med samma syfte komma att inhämta det från en personuppgiftsdatabas såsom Creditsafe eller liknande. Vidare kommer vi bara att Behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt. 

VID KUNDTJÄNST OCH SERVICE
De Personuppgifter vi Behandlar då du kommunicerar med oss är:

  1. För- och efternamn;
  2. Faktura- och leveransadress;
  3. Telefonnummer;
  4. E-postadress;
  5. Personnummer;
  6. Betalningsuppgifter;
  7. Medlemsnummer om du är medlem i Kundklubben och
  8. IP-adress och information om din användning av emhome.se, till exempel vilka varor och/eller tjänster du har visat intresse för, samt din order- och köphistorik och köpmönster.

Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att Em home ska kunna tillhandahålla en god service via vår kundtjänst och för att kunna utreda eventuella klagomål, och därmed tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

FÖR ATT EFTERLEVA LAGKRAV
Vissa av de Personuppgifter som Em home samlar in Behandlas för att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan till exempel avse krav på produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, till exempel vid misstanke om en defekt eller hälsovådlig vara. Det kan också krävas av bokföringslagen (1999:1078) eller penningtvättslagen (2017:630). Personuppgifter som Behandlas för att Em home ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser är normalt sett:

   1. För- och efternamn;
   2. Telefonnummer;
   3. Betalningshistorik;
   4. E-postadress;
   5. Personnummer;
   6. Korrespondens med dig; och
   7. Uppgifter om eventuellt köp, t.ex. vilken vara du har köpt och eventuella klagomål på varan.  

7. Hur länge sparas dina Personuppgifter? 
Dina Personuppgifter sparas endast så länge som det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som Personuppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. 
Personuppgifter som är nödvändiga för att kunna fullfölja eventuella garantiåtaganden samt reklamationsärenden sparas så länge som det krävs, vilket utgör en tidsperiod om 36 månader från köpet. Befintliga kunders Personuppgifter lagras endast i marknadsföringssyfte under 24 månaders tid efter det att kundförhållandet upphört, det vill säga efter att varan eller tjänsten är levererad och betald eller att garantitiden löpt ut. Om du inte önskar att vi sparar Personuppgifter för marknadsföringsändamål under denna tid är du välkommen att (i) kontakta oss och skriftligt invända mot detta eller (ii) följa länken i utskicken.  

Om du har lämnat ditt samtycke till Behandling i samband med att du registrerat dig som medlem i Kundklubben Behandlar Em home Personuppgifterna fram till dess att du avregistrerar ditt konto i Kundklubben eller annars, begär att vi ska radera vissa uppgifter eller tar tillbaka ditt samtycke till Behandlingen.

Om du har lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring, Behandlar Em home dina Personuppgifter för det ändamålet fram till dess att du avregistrerar dig eller meddelar oss att du inte längre samtycker till att mottaga direktmarknadsföring. Det kan du göra genom att (i) kontakta oss och skriftligt invända mot detta eller (ii) följa länken i utskicken.

Personuppgifter som lämnas till oss i samtal med kundtjänst m.m. och som inte leder till ett köp, gallras 24 månader efter att ditt ärende hos oss är avslutat.
För att möjliggöra för Em home att uppfylla de rättsliga förpliktelser som följer av lag eller för att kunna bevaka våra rättsliga intressen (om det pågår en juridisk process), kan vi komma att spara Personuppgifterna under en längre tid. Personuppgifterna sparas dock aldrig längre än vad som är nödvändigt eller lagstadgat för respektive syfte.

8. Cookies
Vi använder oss av cookies på emhome.se. Du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår Cookie policy.

9. Dina rättigheter 
Du har rätt att få information om den Behandling av dina Personuppgifter vi utför. Nedan följer en sammanställning av de rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss. Kontaktinformation till oss hittar du i slutet av denna Integritetspolicy.

Rätt till tillgång
Du har rätt att kostnadsfritt begära information om den Behandling som vi genomför avseende dina Personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter vi Behandlar om dig. Denna begäran ska inges skriftligen till oss med förtydligande om vilken information du önskar ta del av. Vi kommer att besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål. Om vi inte kan uppfylla dina önskemål om tillgång till de uppgifter din begäran avser, lämnar vi en motivering till detta. Kopian av dina Personuppgifter skickas till din folkbokföringsadress såvida inte annat skriftligt överenskommits. För att säkerställa din identitet vid en förfrågan från dig kan vi komma att begära ytterligare information från dig.

Rätt till rättelse
Huvudansvaret för att de Personuppgifter vi Behandlar är korrekta åvilar Em home såsom personuppgiftsansvariga. Om du meddelar oss att de Personuppgifter som du lämnat inte längre är korrekta, kommer vi snarast att rätta, blockera eller radera sådana Personuppgifter.

Rätt till radering
Du har rätt att begära att Em home, utan onödigt dröjsmål, raderar dina Personuppgifter. Personuppgifter ska raderas i följande fall:

 1. om Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för,
 2. om du återkallat ditt samtycke och Behandlingen endast grundar sig på samtycke som laglig grund,
 3. om Behandling sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att dina Personuppgifter behandlas för detta ändamål,
 4. om du motsätter dig Behandling av Personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och ditt intresse väger tyngre än vårt,
 5. om dina Personuppgifter inte har Behandlats i enlighet med Dataskyddsreglerna, eller 
 6. om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet. 

Det kan finnas skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera samtliga av dina Personuppgifter. Dessa skyldigheter följer av tillämplig lagstiftning inom t.ex. bokföring. Om vissa Personuppgifter inte kan raderas på grund av tillämplig lagstiftning kommer vi att tillse att Personuppgifterna endast kan användas i syfte att uppfylla sådana legala skyldigheter och inte för några andra syften. 

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att Em home tillfälligt ska begränsa Behandlingen av dina Personuppgifter. En sådan begränsning kan begäras i följande fall:

 1. om att du anser att de Personuppgifter vi har om dig inte är korrekta och att du i samband med det begärt rättelse,
 2. när den Behandling som utförs av dina Personuppgifter inte är förenlig med reglerna i Dataskyddsreglerna men du ändå inte vill att dina Personuppgifter ska raderas utan i stället begränsas, och
 3. när vi inte längre behöver dina Personuppgifter för ändamålen med vår Behandling men då du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Om du har invänt mot Behandlingen av dina Personuppgifter får användningen av Personuppgifterna begränsas under tiden som utredning sker. Vid begränsning av dina Personuppgifter kommer Em home endast att lagra dina Personuppgifter och vid ytterligare Behandling inhämta ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att, för det fall vi Behandlar dina Personuppgifter med ditt samtycke eller för att fullgöra avtalsförpliktelse med dig, kräva att vi tillhandahåller samtliga Personuppgifter som vi har om dig och som Behandlas på ett automatiserat sätt, i ett maskinläsbart format, vilket t.ex. kan vara en excelfil eller en CSV-fil. Om det är tekniskt möjligt har du vidare rätt att begära att vi överför dina Personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt till invändning
Du har rätt att invända mot vår Behandling av dina Personuppgifter om Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning. Em home kommer i dessa fall be dig specificera vilken Behandling du invänder mot. Om du invänder mot någon Behandling kommer vi endast att fortsätta med Behandlingen av dina Personuppgifter om det finns berättigade skäl till Behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

10. Samtycke till Behandling av Personuppgifter
Viss Behandling av Personuppgifter kan komma att baseras på att vi har ditt samtycke. Detta är till exempel fallet när du i kontakt med oss meddelat att du önskar erhålla nyhetsbrev eller liknande marknadsföring. Du bestämmer om du vill ge ditt samtycke till den avsedda Behandlingen och när du vill återkalla ditt samtycke till sådan Behandling. Om du önskar återkalla ditt samtycke kontaktar du oss på det sätt som framgår nedan eller genom att följa länken i utskicket.

11. Till vilka överför vi dina Personuppgifter?
För att tillhandahålla vissa av våra tjänster och produkter anlitar vi utvalda tredje parter. Det medför att vi delar en del av de Personuppgifter som vi samlat in om dig med dessa, till exempel till Em homes koncernbolag med intressebolag och andra samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster eller som tillhandahåller tryck och distribution. Em home vidtar i samband med sådan delning eller överföring av dina Personuppgifter tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina Personuppgifter hanteras på ett säkert och tryggt sätt. Dessa utvalda tredje parter kommer endast att Behandla dina Personuppgifter på sätt som följer av denna Integritetspolicy och för att uppfylla något eller några av de ändamål som anges i denna Integritetspolicy. Em home ansvarar gentemot dig att dessa tredje parter Behandlar dina Personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt.

Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag eller bank.
Em home kan vara skyldiga att på begäran enligt lag och myndighetsbeslut lämna ut dina Personuppgifter. Sådant utlämnande kan exempelvis ske till Polisen eller till Skatteverket.

Em home kommer inte att sälja dina Personuppgifter till tredje part om vi inte först fått ditt godkännande. 

12. Hur skyddar vi dina Personuppgifter? 
För att skydda din personliga integritet, upptäcka, förhindra och begränsa risk för hackerangrepp etc., vidtar Em home en rad tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder. Vid överföring av känsliga Personuppgifter såsom kreditkortsnummer och lösenord m.m. via internet, skyddas dessa Personuppgifter genom kryptering. Em home vidtar även åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande, förändringar och förstörelse. Em home tillser att åtkomst till dina Personuppgifter endast ges till personal som behöver det för fullföljandet av sina arbetsuppgifter samt att de vidtar konfidentialitet. 

13. Tillsyn och efterlevnad
Om du anser att dina Personuppgifter har Behandlats i strid med Dataskyddsreglerna bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till relevant myndighet, för närvarande Datainspektionen. Du finner mer information om hur du kan göra detta på www.datainspektionen.se. Vi tillser att samtliga nyanställda tillhandahålls denna Integritetspolicy för att på bästa sätt skydda dina Personuppgifter. Em home utvärderar årligen denna Integritetspolicy.

14. Övrigt
Em homes tjänster kan i vissa fall vara föremål för tredje parts villkor. Em home är inte ansvarig för sådana tredje parters användning av dina Personuppgifter då dessa är ensamt personuppgiftsansvariga och svarar för Behandlingen av dina Personuppgifter. Således är det viktigt att du som kund beaktar och läser igenom de villkor som kommer från tredje part, bland annat i samband med användandet av vår betalningstjänst på emhome.se samt tjänst för leverans av den vara du beställt av oss där eventuellt kreditinstitut och fraktbolag behandlar dina Personuppgifter i enlighet med sina egna villkor. Detsamma gäller om det finns en länk på emhome.se som länkar till andra webbplatser.  

15. Ändring av Integritetspolicyn 
Em home förbehåller sig rätten att ändra i denna Integritetspolicy när vi bedömer att detta är nödvändigt för att uppfylla tillämplig lag. Sådana ändringar är framförallt påkallade vid eventuella lagändringar, med anledning av uttalanden från tillsynsmyndighet eller andra organ som utger yttranden med anledning av tillämpliga regler gällande dataskydd. Vidare kommer denna Integritetspolicy att uppdateras när det behövs med anledning av ändringar i våra varor och tjänster.

16. Hur kommer du i kontakt med oss?  
Om du har frågor med anledning av denna Integritetspolicy eller gällande Behandling av dina Personuppgifter, önskar göra en begäran i enlighet med Integritetspolicyn eller om du vill anmäla överträdelse av denna Integritetspolicy m.m. är du välkommen att kontakta oss.

EM Home Möbler AB, org. nr 559410–1270,
Meteorologvägen 10, 555 93 Jönköping,
E-post: info@emhome.se
Tel. nr: 010-499 25 00

 

Filter
Sort
display